Politiker i Järfälla

Kommunstyrelsen

Mandatperiod: 2022-10-15 - 2026-10-31