Politiker i Järfälla

Marketta Kulju-Guevara (V)

Kontaktinformation

E-post:
Marketta.Kulju-Guevara@jarfalla.se

Uppdrag (5 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Socialnämnden 1:e vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsen Ersättare 2022-10-17 2026-10-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-17 2026-10-18
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2022-10-17 2026-10-31
Krisledningsnämnd Ersättare 2022-10-17 2026-10-31