Politiker i Järfälla

Politiker i Järfälla

Här finns information om kommunens politiska organisation, om våra politiker, deras uppdrag och hur du kan komma i kontakt med dem.

Nämnder/styrelser

Kommunens politiska organisation består av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt sju facknämnder. I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige.

Bolag

Här presenteras våra bolag och dess styrelser.

Övrigt

Här hittar du kommitteér, råd och arbetsgrupper m.m i kommunen.

Officianter

Vigselförrättare i kommunen som förordnats av länsstyrelsen.

Partier