Politiker i Järfälla

Kultur-demokrati- och fritidsnämnden

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31