Politiker i Järfälla

Ylva Bjelle (KD)

Kontaktinformation

E-post:
Ylva.Bjelle@jarfalla.se

Uppdrag (9 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunalråd Kommunalråd 2022-10-18 2026-10-31
Kultur-demokrati- och fritidsnämnden 2:e v. ordf 2023-01-01 2026-12-31
Krisledningsnämnd Ledamot 2022-10-17 2026-10-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-17 2026-10-18
Gruppledare i kommunfullmäktige Gruppledare 2022-10-17 2026-10-31
Valnämnd Ledamot 2023-11-07 2026-12-31
Kommunstyrelsen Ledamot 2022-10-17 2026-10-31
Årets företagare i Järfälla (jury) Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot 2022-10-17 2026-10-31