Politiker i Järfälla

Moderata samlingspartiet (M)

Webbplats:
http://forening.moderaterna.net/jarfalla/

Antal personer (35 st)

Efternamn Förnamn
Gudmundsson Sabina
Öman Åsa
Pramer Lena
Engstrand Dan
Ståhlkrantz Adam
Falkeblad Björn
Lundström Gunnar
Pramer Rudolf
Gonzalez Hedin Esaias
Kirilmaz Edward
Lundström Annika
Wallertz Sebastian
Morton Daniel
Rosell Saga
Lindfors Björn
Öhman Birger
Kraus Mikael
Åkerström Monica
Gry Marcus
Lindfors Richard
Lundström Marcus
Hallstensson Monika
Hallstedt Svante
Sörensen Anders
Feldman Emma
Togerö Albin
Berglund Mårten
Andersson Edvin
Gröning Persson Anita
Fard Pegah Mokhtari
De Waern Jan
Östh Mikaela
Taherifard Adel
Grésau Erik
Ehdwall Anna-Karin