Politiker i Järfälla

Dan Engstrand (M)

Kontaktinformation

E-post:
dan.engstrand@jarfalla.se

Bild på Dan Engstrand

Uppdrag (7 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunfullmäktiges valberedning Ersättare 2022-10-17 2026-10-18
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-17 2026-10-18
Kommunstyrelsen Ledamot 2022-10-17 2026-10-31
Krisledningsnämnd Ledamot 2022-10-17 2026-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2022-10-17 2026-10-31
Socialnämnden 2:e v. ordf 2023-01-01 2026-12-31
Kommunalråd Kommunalråd 2022-10-18 2026-10-31