Politiker i Järfälla

Mikaela Östh (M)

Kontaktinformation

E-post:
Mikaela.Osth@jarfalla.se

Uppdrag (4 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Barn- och ungdomsnämnden Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2023-09-14 2026-10-18
Kommunstyrelsen Ersättare 2023-11-07 2026-10-31
Krisledningsnämnd Ersättare 2023-11-07 2026-10-31