Politiker i Järfälla

Marcus Gry (M)

Kontaktinformation

E-post:
markus.gry@jarfalla.se

Uppdrag (5 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunstyrelsen Ersättare 2022-10-17 2026-10-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-17 2026-10-18
Krisledningsnämnd Ersättare 2022-10-17 2026-10-31
Tekniska nämnden 2:e v. ordf 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2023-10-24 2026-10-31