Politiker i Järfälla

Jonathan Björniden (L)

Kontaktinformation

E-post:
Jonathan.Bjorniden@jarfalla.se

Uppdrag (7 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-17 2026-10-18
Gruppledare i kommunfullmäktige Gruppledare 2022-10-17 2026-10-31
Kommunstyrelsen Ledamot 2022-10-17 2026-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot 2022-10-17 2026-10-31
Barn- och ungdomsnämnden 2:e v. ordf 2023-01-01 2026-12-31
Valnämnd Ersättare 2023-01-01 2023-07-01
Kommunalråd Kommunalråd 2022-10-18 2026-10-31