Politiker i Järfälla

Jonathan Björniden (L)

Kontaktinformation

E-post:
Jonathan.Bjorniden@jarfalla.se

Uppdrag (8 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Krisledningsnämnd Ledamot 2022-10-17 2026-10-31
Barn- och ungdomsnämnden 2:e v. ordf 2023-01-01 2026-12-31
Gruppledare i kommunfullmäktige Gruppledare 2022-10-17 2026-10-31
Valnämnd Ersättare 2023-07-02 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-17 2026-10-18
Kommunalråd Kommunalråd 2022-10-18 2026-10-31
Kommunstyrelsen Ledamot 2022-10-17 2026-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot 2022-10-17 2026-10-31