Politiker i Järfälla

Jonathan Fritzdorf (SD)

Kontaktinformation

E-post:
Jonathan.Fritzdorf@jarfalla.se

Uppdrag (8 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Krisledningsnämnd Ledamot 2022-10-17 2026-10-31
Gruppledare i kommunfullmäktige Gruppledare 2022-10-17 2026-10-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-17 2026-10-18
Miljö- och bygglovsnämnden Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsen Ledamot 2022-10-17 2026-10-31
Kommunfullmäktiges valberedning Ersättare 2024-04-08 2026-10-18
Socialnämnden Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Valnämnd Ersättare 2023-07-02 2026-12-31