Politiker i Järfälla

Jonathan Fritzdorf (SD)

Uppdrag (5 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-17 2026-10-18
Gruppledare i kommunfullmäktige Gruppledare 2022-10-17 2026-10-31
Kommunstyrelsen Ledamot 2022-10-17 2026-10-31
Miljö- och bygglovsnämnden Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Socialnämnden Ledamot 2023-01-01 2026-12-31