Politiker i Järfälla

Christian Bengtzelius (S)

Kontaktinformation

E-post:
christian.bengtzelius@jarfalla.se

Uppdrag (6 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Barn- och ungdomsnämnden Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-17 2026-10-18
Krisledningsnämnd Ledamot 2022-10-17 2026-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot 2022-10-17 2026-10-31
Kommunstyrelsen Ledamot 2022-10-17 2026-10-31
Kommunfullmäktiges valberedning Ersättare 2022-10-17 2026-10-18