Politiker i Järfälla

Marcus Johansson (SD)

Uppdrag (6 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-17 2026-10-18
Kommunstyrelsen Ersättare 2023-02-24 2026-10-31
Kompetensnämnden Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Miljö- och bygglovsnämnden Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Tekniska nämnden Ersättare 2023-05-15 2026-12-31
Kommunfullmäktiges valberedning Ledamot 2022-10-17 2026-10-18