Politiker i Järfälla

Tony Haddad (C)

Kontaktinformation

E-post:
tony.haddad@jarfalla.se

Uppdrag (6 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-17 2026-10-18
Kommunstyrelsen Ersättare 2022-10-17 2026-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2022-10-17 2026-10-31
Kommunstyrelsens planutskott Ordförande 2022-10-17 2026-10-31
Tekniska nämnden 1:e vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Kommunalråd Kommunalråd 2022-10-18 2026-10-31