Politiker i Järfälla

Christopher Lindvall (S)

Kontaktinformation

E-post:
christopher.lindvall@jarfalla.se

Uppdrag (3 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunfullmäktige Ersättare 2024-01-23 2026-10-18
Arvodeskommitte Ledamot 2022-10-17 2026-10-18
Miljö- och bygglovsnämnden 1:e vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31