Politiker i Järfälla

Christopher Lindvall (S)

Kontaktinformation

E-post:
christopher.lindvall@jarfalla.se

Uppdrag (2 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Miljö- och bygglovsnämnden 1:e vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Arvodeskommitte Ledamot 2022-10-17 2026-10-18