Politiker i Järfälla

Jonathan Björniden (L)

Kontaktinformation

E-post:
Jonathan.Bjorniden@jarfalla.se

Uppdrag (11 st)

OrganisationUppdragPeriod
Järfälla Näringsliv AB Ledamot 2022-02-22 - 2022-12-31
Kommunalt Brottsförebyggande råd Ledamot 2022-02-22 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen 1:e vice ordförande 2022-02-22 - 2022-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot 2022-02-08 - 2022-10-31
Kommunstyrelsens innovationsutskott Ledamot 2019-05-06 - 2022-10-31
Kommunstyrelsens planutskott Ordförande 2018-10-15 - 2022-10-31
Kommunstyrelsens utskott för miljö och social hållbarhet Ledamot 2022-02-08 - 2022-10-31
Miljö- och bygglovsnämnden Ordförande 2022-04-05 - 2022-09-01
Valnämnd Ledamot 2021-12-01 - 2022-12-31
Årets företagare i Järfälla (jury) Ledamot 2022-02-22 - 2022-12-31