Politiker i Järfälla

Bengt Harju (S)

Kontaktinformation

E-post:
bengt.harju@jarfalla.se

Uppdrag (7 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunalråd Kommunalråd 2019-06-25 - 2022-10-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2019-02-11 - 2022-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot 2019-04-08 - 2022-10-31
Kommunstyrelsens planutskott Ledamot 2019-04-08 - 2022-10-31
Kommunstyrelsens utskott för miljö och social hållbarhet Ersättare 2019-05-06 - 2022-10-31
Äldrenämnden 2:e v. ordf 2019-01-01 - 2022-12-31