Politiker i Järfälla

Tony Haddad (C)

Kontaktinformation

E-post:
tony.haddad@jarfalla.se

Uppdrag (7 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunalråd Kommunalråd 2021-11-30 - 2022-10-31
Kommunstyrelsen Ersättare 2018-10-15 - 2022-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2021-10-04 - 2022-10-31
Kommunstyrelsens innovationsutskott Ersättare 2019-01-28 - 2022-10-31
Kommunstyrelsens planutskott Ledamot 2021-10-04 - 2022-10-31
Kommunstyrelsens utskott för miljö och social hållbarhet Ersättare 2019-05-06 - 2022-10-31
Miljö- och bygglovsnämnden 1:e vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31