Politiker i Järfälla

Marcus Johansson (SD)

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-17 2026-10-18
Kommunfullmäktiges valberedning Ledamot 2022-10-17 2026-10-18
Kompetensnämnden Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Miljö- och bygglovsnämnden Ersättare 2023-01-01 2026-12-31