Politiker i Järfälla

Mika Metso (S)

Kontaktinformation

E-post:
Mika.Metso@jarfalla.se

Uppdrag (6 st)

OrganisationUppdragPeriod
Barn- och ungdomsnämnden 2:e v. ordf 2019-01-01 - 2022-12-31
Borgerlig vigselförrättare Officiant 2015-06-09 - 2024-03-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2018-10-15 - 2022-10-31
Kommunstyrelsens utskott för miljö och social hållbarhet Ersättare 2019-05-06 - 2022-10-31