Politiker i Järfälla

Christian Bengtzelius (S)

Kontaktinformation

E-post:
christian.bengtzelius@jarfalla.se

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2018-10-15 - 2022-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2018-10-15 - 2022-10-31
Kultur-demokrati- och fritidsnämnden 2:e v. ordf 2019-01-01 - 2022-12-31