Politiker i Järfälla

Andreas Fogeby (S)

Kontaktinformation

E-post:
andreas.fogeby@jarfalla.se

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2018-10-15 - 2022-10-31
Kommunstyrelsens planutskott Ersättare 2018-10-15 - 2022-10-31
Miljö- och bygglovsnämnden 2:e v. ordf 2019-01-01 - 2022-12-31