Politiker i Järfälla

Lennart Nilsson (KD)

Kontaktinformation

Telefon:
08-58028715 (arbete)

E-post:
lennart.nilsson@jarfalla.se

Bild på Lennart Nilsson

Uppdrag (12 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunalråd Kommunalråd 2018-10-16 - 2022-10-31
Kommunalt Brottsförebyggande råd Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning Ersättare 2018-10-16 - 2022-10-31
Kommunstyrelsen Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-31
Kommunstyrelsens innovationsutskott Ordförande 2019-01-28 - 2022-10-31
Kommunstyrelsens planutskott Ersättare 2018-10-16 - 2022-10-31
Kommunstyrelsens utskott för miljö och social hållbarhet Ledamot 2019-05-06 - 2022-10-31
Kultur-demokrati- och fritidsnämnden 1:e vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Valnämnd Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Äldrenämnden Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31