Politiker i Järfälla

Victor Harju (S)

Kontaktinformation

E-post:
Victor.Harju@jarfalla.se

Uppdrag (4 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Valnämnd Ordförande 2023-07-02 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2022-10-17 2026-10-18
Barn- och ungdomsnämnden 1:e vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Arvodeskommitte Ordförande 2022-10-17 2026-10-18