Politiker i Järfälla

Gert Jansson (KD)

Kontaktinformation

E-post:
Gert.Jansson@jarfalla.se

Uppdrag (6 st)

OrganisationUppdragPeriod
Arvodeskommitte Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2018-10-15 - 2022-10-31
Kommunstyrelsens innovationsutskott Ersättare 2019-01-28 - 2022-10-31
Kommunstyrelsens utskott för miljö och social hållbarhet Ersättare 2019-05-06 - 2022-10-31
Tekniska nämnden Ledamot 2020-05-11 - 2022-12-31