Politiker i Järfälla

Wilhelm Eriksson (-)

Kontaktinformation

E-post:
wilhelm.eriksson@jarfalla.se

Uppdrag (9 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning Ersättare 2018-10-16 - 2022-10-31
Kommunstyrelsen Ersättare 2020-05-11 - 2022-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2020-06-01 - 2022-10-31
Kommunstyrelsens planutskott Ersättare 2020-06-01 - 2022-10-31
Kommunstyrelsens utskott för miljö och social hållbarhet Ersättare 2020-06-01 - 2022-10-31
Socialnämnden Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Valnämnd Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Äldrenämnden Ersättare 2019-11-25 - 2022-12-31