Politiker i Järfälla

Björn Lindgren (SD)

Kontaktinformation

E-post:
bjorn.lindgren@jarfalla.se

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-31
Kommunstyrelsens planutskott Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-31
Socialnämnden Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31