Politiker i Järfälla

Björn Lindgren (SD)

Uppdrag (7 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunalt Brottsförebyggande råd Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-31
Kommunstyrelsens planutskott Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-31
Kommunstyrelsens utskott för miljö och social hållbarhet Ersättare 2019-05-06 - 2022-12-31
Socialnämnden Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31