Politiker i Järfälla

Eva Ullberg (S)

Kontaktinformation

Telefon:
08-58028567 (arbete)

E-post:
eva.ullberg@jarfalla.se
eva_ullberg@hotmail.com

Uppdrag (13 st)

OrganisationUppdragPeriod
Borgerlig vigselförrättare Officiant 2015-06-09 - 2019-12-31
Brandkåren Attundas Förbundsdirektion Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Järfälla Näringsliv AB Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunalråd Kommunalråd 2018-10-16 - 2022-10-31
Kommunalt Brottsförebyggande råd Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning Vice ordförande 2018-10-16 - 2022-10-31
Kommunstyrelsen 2:e v. ordf 2019-02-11 - 2022-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Vice ordförande 2019-01-28 - 2022-10-31
Kommunstyrelsens innovasionsutskott Ledamot 2019-01-28 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens planutskott Vice ordförande 2019-01-28 - 2022-10-31
Kommunstyrelsens utskott för miljö och social hållbarhet Ledamot 2019-05-06 - 2022-12-31
Årets företagare i Järfälla (jury) Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31