Politiker i Järfälla

Torbjörn Jönsson (SD)

Uppdrag (6 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2018-10-15 - 2022-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2018-10-15 - 2022-10-31
Kommunstyrelsens planutskott Ersättare 2018-10-15 - 2022-10-31
Kommunstyrelsens utskott för miljö och social hållbarhet Ledamot 2019-05-06 - 2022-10-31
Tekniska nämnden Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31