Annica Nilsson (V)

Kontaktinformation

E-post:
Annica.Nilsson@jarfalla.se

Uppdrag (6 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning Ersättare 2020-01-13 - 2022-10-31
Kommunstyrelsen Ersättare 2018-10-15 - 2022-10-31
Kommunstyrelsens innovationsutskott Ledamot 2019-01-28 - 2022-10-31
Kommunstyrelsens utskott för miljö och social hållbarhet Ersättare 2019-05-06 - 2022-10-31
Socialnämnden Ersättare 2021-01-11 - 2022-12-31