Politiker i Järfälla

Wilhelm Eriksson (SD)

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning Ersättare 2018-10-16 - 2022-10-31
Socialnämnden Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Valnämnd Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Äldrenämnden Ersättare 2019-11-25 - 2022-12-31