Politiker i Järfälla

Nikoletta Jozsa (L)

Kontaktinformation

E-post:
nikoletta.jozsa@jarfalla.se

Bild på Nikoletta Jozsa

Uppdrag (10 st)

OrganisationUppdragPeriod
Barn- och ungdomsnämnden Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Järfälla Näringsliv AB Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunalråd Kommunalråd 2018-10-16 - 2022-10-31
Kommunalt Brottsförebyggande råd Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen 1:e vice ordförande 2018-10-15 - 2022-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-31
Kommunstyrelsens planutskott Ersättare 2018-10-15 - 2022-10-31
Kommunstyrelsens utskott för miljö och social hållbarhet Ledamot 2019-05-06 - 2022-10-31
Årets företagare i Järfälla (jury) Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31