Politiker i Järfälla

Richard Lindforss (M)

Kontaktinformation

Telefon:
073-700 02 51 (mobil)

E-post:
richard.lindfors@jarfalla.se

Uppdrag (8 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning Ersättare 2018-10-16 - 2022-10-31
Kommunstyrelsen Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2018-10-15 - 2022-10-31
Kommunstyrelsens planutskott Ersättare 2018-10-15 - 2022-10-31
Kompetensnämnden 2:e v. ordf 2018-10-15 - 2018-12-31
Kultur-demokrati- och fritidsnämnden Ledamot 2015-01-01 - 2018-12-31
Valnämnd Ersättare 2015-01-01 - 2018-12-31