Politiker i Järfälla

Övrigt (8 st)

Här hittar du kommitteér, råd och arbetsgrupper m.m i kommunen.

Namn
Kommunalråd
Kommunens revision
Kommunfullmäktiges valberedning
Arvodeskommitte
Kommunalt Brottsförebyggande råd
Årets företagare i Järfälla (jury)
Brandkåren Attundas Förbundsdirektion
Överförmyndare