Politiker i Järfälla

Nämnder/styrelser (13 st)

Kommunens politiska organisation består av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt sju facknämnder. I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige.