Politiker i Järfälla

Alexandra Hedborg (M)

Kontaktinformation

E-post:
alexandra.hedborg@jarfalla.se

Uppdrag (5 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-17 2026-10-18
Kommunstyrelsen Ersättare 2022-10-17 2026-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2022-10-17 2026-10-31
Kommunstyrelsens planutskott 1:e vice ordförande 2022-11-29 2026-10-31
Miljö- och bygglovsnämnden Ledamot 2023-01-01 2026-12-31